Barkarbystaden II 2020 -> 2022

 

Projektsammanfattning:

Byggnation av VA-infrastruktur i Barkarbystaden II. Projektet utfördes som en samverkans entreprenad mellan Järfälla kommun & Skanska. BAB Rörtryckning tog del i samverkan som en underentreprenör åt Skanska. I fas 1 projekterades ledningsdragning, dimensionering, metod och grundförstärkning. I slutet av fas 1 lades även en budget för de handlingar man tagit fram. BAB tog aktiv del i hela projekteringsarbetet och efter att startbeslut fattats så startade man utförande delen. På Barkarbysidan av E18 byggdes spillvatten ledning DN800 Totalt 405m fördelat på 3 delsträckor. Då det var pågående sättningar i området utförde man först KC-pelare i hela ledningskorridoren. Efter att KC-pelarna var utförda så byggde BAB en sänkbrunn DN 4,7m. Från den brunnen borrade man sedan med microtunneling i 3 olika riktningar, totalt 405m. I ena änden utförde man ett så kallat sänksvep med Diam 3m och 6m djupt. Detta nyttjades som mottagningsstation för en av de borrade 800 ledningarna.  Man utförde även styrd borrning av vattenledningar inom området. På Veddesta sidan av E18 byggdes en oval sänkbrunn 4,2 x 6,7m därifrån borrades 2st DN800 ledningar under E18. Dessa ledningar användes som skyddsrör för tryckspill 450 & 560 samt vatten 200. Tryckspilledningarna borrades med styrd borrning längs med E18 och anslöts mot Stockholm Vattens nät via en sadelbrunn med diameter 4,2m.

 

Fakta

 • Beställare: Skanska
 • Entreprenadform: Underentreprenad
 • Utförandetid: maj 2020-mar 2022
 • Utförda arbeten:
  •     Microtunneling  DN800 L = 144 m
  •     Microtunneling  DN800 L = 142 m
  •     Microtunneling  DN800 L = 119 m
  •     Microtunneling  DN800 L = 75 m
  •     Microtunneling  DN800 L = 75 m
  •     Styrd borrning Ø315, Ø450 och Ø560 Totalt 788 meter
  •     Sänkbrunn Ø4,7 meter
  •     Sänkbrunn 4,7  x 6,7 meter
  •     Sadelbrunn Ø4,2 meter