Bankeryd-Habo, Jönköping 2023

 

Projektsammanfattning:

Jönköpings Energi och Jönköpings kommun bygger ut sitt fjärrvärmenät samt vattennät och behövde korsa en väg i Habo, norr om Jönköping. BAB Rörtryckning fick som UE till Kanonaden möjlighet att utföra 3 st hammarborrningar med 610 mm stålrör att använda som skyddsrör till dessa ledningar.

Arbetet innebar att tre parallella hammarborrningar skulle utföras från samma startgrop. Borrningar blev 36 meter långa och genomfördes under en veckas tid.

Fakta

  • Beställare: Kanonaden
  • Entreprenadform: Utförandeentreprenad
  • Geotekniska förutsättningar: Sand, block
  • Utförandetid: Mars 2023
  • Utförda arbeten: Hammarborrning, 36 meter x 3 st 610 mm stålrör