BAB Rörtryckning gör en styrd AT-borrning på Hallandsåsen!

Vi fick i uppdrag av Södra Hallands Kraft att hjälpa till med en del schaktfria metoder till deras nyförläggning av en högspänningskabel uppe på Hallandsåsen. Sträckan var totalt drygt 6000 meter. Högspänningskabeln skulle ner i marken för att vädersäkra den, då den tidigare kabeln hängt i stolpe. Kabeln går genom skogen uppe på åsen, vilket gjort att det blivit en del avbrott genom åren.

 

Vår del i det hela var en styrd JT-borrning, några styrda AT-borrningar samt en del tryckningar med jordraket. Den borrning som gav oss störst utmaning var den som skulle upp på åsen genom skogen. Efter genomgång på plats och framtagning av koordinater visade det sig att höjdskillnaden på borrningen var ca 50 meter, vilket är ganska mycket.
För att kunna komma på plats byggde beställaren ca 100 meter väg med plåtar, så att vi kunde komma upp med mixer, vattencontainer, lastbil och borrigg. När förberedelserna var gjorda, kunde vi efter ett några veckors jobb med glädje se ett rör i båda ändar. Borrningen blev ca 160 meter lång, med stora delar genom berg.

Fakta

 • Entreprenadform: Utförandeentreprenad åt Södra Hallands Kraft
 • Geologiska förutsättningar: Berg, sandmorän.
 • Vårt arbete bestod av:
  Styrd AT-borrning med rullborrkrona, 160 mm PE-rör, 165 meter
  Styrd AT-borrning med rullborrkrona, 110 mm PE-rör, 30 meter
  Styrd JT-borrning, 110 mm PE-rör, 30 meter
  Jordraket, 91 meter.
  Stumsvetsning av PE-rör, 110 mm PE och 160 mm PE

Relaterade tjänster