Augerborrning i Lomma

BAB Rörtryckning AB fick i uppdrag av Skanska att genomföra 4 st augerborrningar under järnvägen vid Vinstorpsvägen i Lomma.

Lomma kommun hade gett Skanska uppdraget att utföra en planskild korsning mellan Lommabanan och Vinstorpsvägen. Detta innebar också en förändring i VA-nätet. 

BAB skulle därför korsa järnvägen 4 gånger. Dag, vatten, spill och el skulle under med hälp av augerborrning.

För att komma under med detta krävdes av BAB augerborrade 3 st 813 mm stålrör för dag, spill och el samt 1 st 323 mm stålrör för vatten. Då dag och spill var självfallsledningar krävdes stor noggrannhet och precision för att lyckas. Detta gick dock bra och varje sträcka blev 24 meter. Spåret mättes kontinuerligt in utav en mätfirma från Trelleborg, och spåret klarade sig utan påverkan.

Fakta

  • Entreprenadform: Underentreprenör till Skanska
  • Augerborrningar:
    1 st 813 mm stål skyddsrör till dag självfall- 24 meter
    1 st 813 mm stål skyddsrör till spill självfall- 24 meter
    1 st 813 mm stål skyddsrör till el- 24 meter
    1 st 323 mm stål skyddsrör till vatten- 24 meter

Relaterade tjänster

© BAB Rörtryckning AB