VA-ledning under högspänningskablar i Halmstad

BAB Rörtryckning AB fick i uppdrag av Laholmsbuktens VA att genomföra 2 st augerborrningar under viktiga högspänningskablar. Dessa fick inte schaktas förbi, och borrningen fick göras flera meter under dessa befintliga kablar för att inte riskera deras funktion. 

BAB skulle därför korsa kablarna 2 gånger, med dagvatten och vatten. Framförallt dagvattnet var väldigt noga att det hamnade rätt. De hade endast 2,7 promille fall som vi kunde använda. Ledningen var 1 st 250 mm PE, så vi bestämde att borra 1 st 508 mm-stålrör. På detta vis hade man plats i röret om fallet inte riktigt stämde med dagvattenledning.

Vi borrade dock med 3 promille fall, och allt gick bra. Vi flyttade därefter lite i sidled och borrade 1 st 323 mm-stålrör för vatten. NCC hjälpte till med gropgrävning och lyft.

Fakta

  • Entreprenadform: Underentreprenör till Laholmsbuktens VA
  • Augerborrningar:
    1 st 508 mm stål skyddsrör till dag självfall- 12 meter
    1 st 323 mm stål skyddsrör till vatten- 12 meter

Relaterade tjänster

© BAB Rörtryckning AB