Råvattentunnel till Alelyckan

Entreprenaden avsåg nybyggnad av ny intagstunnel för råvatten mellan silbyggnaden vid Lärjeholm, Göta Älv och Alelyckans hävertstation vid Gamlestadsvägen.

Tunneln passerar under tre mycket starkt trafikerade stråk, Europaväg E45, järnvägen mot Oslo och Gamlestadsvägen.

Tunnelns syfte är att transportera råvatten för beredning av dricksvatten från Göta Älv till Alelyckans vattenverk. Rördrivningen utfördes med en microtunnelmaskin.

Som startgrop byggdes en oval sänkbrunn med innermått 9,0 x 5,8 m. Mottagningsgrop på Göta Älv-sidan var en oval sänkbrunn med mått 6,8 x 5,8 m. Vid hävertstationen slogs en spontgrop, då grunden bestod av berg som behövde sprängas. Tunnelns innerdiameter var 2,2 m. Sträckan mot Göta Älv var 255 m och mot hävertstationen 162 m. Därutöver utfördes läggning av rör vid båda anslutningspunkterna och i tryckbrunnen.

Före detta jobbet kunde påbörjas utfördes en reservvattentunnel med samma metod i storleken 1400 mm på en delsträcka under järnvägen och E45.

Fakta

  • Projektform: Totalentreprenad
  • Beställare: Göteborg Vatten
  • Utrustning: Herrenknecht AVN 2200 samt specialtillverkad sänkbrunnsutrustning med invändigt mått 9,0 x 5,8 m.

Relaterade tjänster