Nytt dubbelspår förbi Uppsala

Nu pågår utbyggnad till dubbelspår genom Gamla Uppsala samt omläggning av väg 676 Vittulsbergsvägen och Vattholmavägen.

Vi har fått i uppdrag av Veidekke att utföra schaktfria arbeten så som rörtryckning (2 st. 70 m långa tryckningar, dimension 1 200 mm, samt 1 st 35 m lång tryckning, dimension 500 mm) under det nya dubbelspåret.

I projektet har även utförts sänkbrunnar, vara en 12 meter djup (dimension 4,2 m). Samt ett flertal styrda borrningar för olika ändamål.

Järnvägen mellan Uppsala och Gävle trafikeras av fjärrtåg, regionaltåg och godståg. Trafikverket håller successivt på att bygga dubbelspår mellan Uppsala och Gävle för att minska risken för förseningar och skapa möjlighet för fler tåg på sträckan. En av de sista sträckorna som återstår att bygga ut är järnvägen genom Gamla Uppsala som i dag är enkelspårig.
Läs vidare på Trafikverkets hemsida
Ladda hem PDF: Informationsblad Gamla Uppsala

Fakta

  • Beställare: Trafikverket
  • Entreprenör: Veidekke
  • Utrustning: För rörtryckningen användes två olika styrrör, RTR 1200 samt RTR 500, samt brunnssänkningsutrustning för stora djup. Styrd borrningsutrustning AT 3020-rigg.
© BAB Rörtryckning AB